Bezoekgegevens en cookies

Wet Bescherming Persoonsgegevens

Zoals verwacht gaat ook Digital Dinosaurs uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens van alle gebruikers. Op alle manieren houdt Digital Dinosaurs dan ook rekening met de WBP. Zo kunnen gebruikers te allen tijde persoonlijke gegevens opvragen en verwijderen zonder enige kosten of toestemming. Digital Dinosaurs beschermt de gegevens van ieder individu door strenge beveiliging op de website en door het op te slaan in de database. Alleen het management van Digital Dinosaurs heeft toegang tot deze gegevens en zal hier geen gebruik van maken tenzij het met toestemming van de gegadigde is.

Persoonlijke gegevens en derden

Het is voor geen enkele gebruiker toegestaan om gegevens van derden zonder toestemming door te spelen of te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Als een gebruiker er zelf voor kiest om bewust gegevens aan derden door te spelen, is Digital Dinosaurs niet verantwoordelijk voor de eventuele gevolgen.

Menu